Terug

19/06/2018

Provincie Flevoland participeert in Floriade 2022

In 2022 vindt in Almere de Floriade plaats. In 2014 adviseerden wij de gemeente Almere over hoe het thema sport duurzaam verbonden kan worden aan de Floriade. De provincie Flevoland heeft ons nu gevraagd te adviseren over hoe de provincie het beste kan participeren in de organisatie van de Floriade.

Onder het thema ‘Growing Green Cities’ zet Almere voor de Floriade 2022 in op ‘greening’, ‘feeding’, ‘energyzing’ en ‘healthying the city’. De Floriade biedt de komende jaren grote kansen voor de economie in Flevoland. De provincie Flevoland investeert in de voorbereiding door de tuinbouwsector, kennisinstituten en ondernemers in Flevoland bij elkaar te brengen. Het samenbrengen van deze partijen is gericht op het ontwikkelen en uittesten van innovaties.

Lysias gaat met verschillende betrokken partijen in gesprek over de kansen en risico’s van verschillende governance structuren. Het uitgangspunt is dat het financiële risico voor partijen wordt geminimaliseerd en dat zeggenschap is gekoppeld aan het financiële risico van partijen. De gesprekken leiden voor eind april tot een advies.

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024