Terug

19/06/2018

Provincie Flevoland participeert in Floriade 2022

In 2022 vindt in Almere de Floriade plaats. In 2014 adviseerden wij de gemeente Almere over hoe het thema sport duurzaam verbonden kan worden aan de Floriade. De provincie Flevoland heeft ons nu gevraagd te adviseren over hoe de provincie het beste kan participeren in de organisatie van de Floriade.

Onder het thema ‘Growing Green Cities’ zet Almere voor de Floriade 2022 in op ‘greening’, ‘feeding’, ‘energyzing’ en ‘healthying the city’. De Floriade biedt de komende jaren grote kansen voor de economie in Flevoland. De provincie Flevoland investeert in de voorbereiding door de tuinbouwsector, kennisinstituten en ondernemers in Flevoland bij elkaar te brengen. Het samenbrengen van deze partijen is gericht op het ontwikkelen en uittesten van innovaties.

Lysias gaat met verschillende betrokken partijen in gesprek over de kansen en risico’s van verschillende governance structuren. Het uitgangspunt is dat het financiële risico voor partijen wordt geminimaliseerd en dat zeggenschap is gekoppeld aan het financiële risico van partijen. De gesprekken leiden voor eind april tot een advies.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024