Terug

29/09/2016

Provincie Groningen: de opgaven centraal!

In april 2015 trad er een ambitieus en gedreven College van Gedeputeerde Staten aan, dat in een nieuwe bestuursstijl de opgaven voor Groningen krachtig te lijf wil gaan. De Groningse opgaven zijn zo groot en complex dat deze alleen kunnen worden aangepakt in samenspel met maatschappelijke partners, waarbij de provincie zelf integraliteit moet borgen. Dit vraagt een andere manier van werken: opgavengestuurd werken. Lysias werkt samen met het projectteam van de provincie aan een onomkeerbaar proces van werkwijze- en cultuurverandering.

We werken aan vernieuwing in de organisatie:

  • Van buiten naar binnen (zichtbaarheid in de samenleving).
  • Vergroten strategisch denkvermogen.
  • Versterken van focus.
  • Sturen op samenhang.
  • Resultaatgerichtheid (significante meters maken).

Lysias werkt in nauwe samenwerking met het projectteam aan vernieuwing in de organisatie door als ‘buitenboordmotor’ te opereren voor bestuurders, directeuren en regisseurs. Lysias is zowel architect van het proces als klankbord van bestuur, directie en medewerkers. Samen ontdekken ze een nieuwe wijze van sturen en samenwerken. Werkende weg wordt gekeken welke belemmeringen er zijn in bestaande structuren, systemen en culturen en hoe die weggenomen kunnen worden. Daarnaast werkt Lysias met de organisatie aan vernieuwing door medewerkers te verleiden uit hun afdelingen te komen en ruimte te bieden om vanuit passie en talent bij te dragen aan opgaven, ook wanneer dat niet in een functiebeschrijving is opgenomen!

Kortom: sneller vernieuwen met Lysias als buitenboordmotor

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024