Terug

24/02/2021

Publiek-private samenwerking

Publiek-private financiering betekent niet dat je een ander voor de kosten laat opdraaien. Het gaat om samen verantwoordelijkheid nemen, samen je sterke punten inzetten én kosten en opbrengsten delen, in een redelijk evenwicht. Ingrediënten voor succes? Transparantie over ieders ambitie, erkenning van elkaars belangen, een integrale aanpak, openhartige communicatie en vertrouwen in elkaars inzet en commitment. Het vergt kwaliteit en soms moed om de dialoog aan te gaan, maar het levert heel veel op als je het goed doet. Niet alleen financieel, maar ook in creativiteit, realisme en resultaat. Dat geldt voor gebiedsontwikkeling, infrastructuur, toerisme en recreatie, sociaal ondernemerschap, plattelandsontwikkeling, duurzame landbouw, om maar een paar terreinen te noemen. Eigenlijk overal waar maatschappelijk resultaat en social impact de markt raakt.

Lysias is thuis in het tot stand brengen van samenwerking tussen publieke en private partijen, voor verschillende opdrachtgevers en op verschillende beleidsdomeinen. Rob Tutert en Roelof Balk kennen de financiële instrumenten die daarvoor inzetbaar zijn, en spreken de taal van overheden, bedrijfsleven en financiers. Zij weten hoe zij de ambities van partijen rondom een opgave kunnen samenbrengen: samen weten wat je wil, met erkenning van ieders belang en resultaatgericht.

Meer lezen over onze visie op Publiek-Private samenwerking?
– Integratie van natuur, landbouw en wonen
– Functionele vastgoedfinanciering in gebiedsontwikkeling

Benieuwd naar onze inzet in PPS-projecten?
– PPS bij Spoorzone Zwolle
Ontwikkelstrategie Stationskwartier Almere

Share:

Roelof Balk

Associé Slim Financieren

Rob Tutert

Associé

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023