Terug

11/07/2018

Raadsonderzoek naar afblazen project Geothermie Groningen

Het raadsonderzoek naar het afgeblazen Groningse geothermieproject is afgerond. De resultaten zijn op vrijdag 6 juli 2018 door de onderzoekscommissie van de gemeenteraad gepresenteerd.

In juni 2016 besloot de Groningse gemeenteraad tot het project geothermie en Warmtenet Noordwest. WarmteStad (het nutsbedrijf van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen) zou met aardwarmte veel woningen en gebouwen gaan verwarmen. Eind 2017 werd besloten om met geothermie te stoppen.

De afgelopen maanden heeft Lysias de onderzoekscommissie ondersteund bij de uitvoering van het raadsonderzoek naar de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. De raad legt daarmee verantwoording af aan de Groningers over het verlies van gemeenschapsgeld en wil leren voor toekomstige projecten.

Lysias is door de onderzoekscommissie geselecteerd vanwege onze kennis en ervaring met raadsonderzoeken en met ‘inspirerend evalueren’, in combinatie met de benodigde inhoudelijke expertise op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Voor het onderzoek is zo feitelijk mogelijk de ontwikkeling van het project in kaart gebracht en zijn de oorzaken achterhaald van het stopzetten van het geothermieproject. We trokken elf conclusies over het geothermieproject en formuleerden zes aanbevelingen. Deze zijn inmiddels zowel door het college van B&W van Groningen en als door WarmteStad onderschreven.

Nadere informatie over het onderzoek is te vinden op de webpagina ‘Raadsonderzoek Geothermie Noordwest’ van de gemeente Groningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Clemens Sengers.

Definitief rapport raadsonderzoek geothermie

Share:

Clemens Sengers

Adviseur

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024