Terug

21/06/2018

Regionale samenwerking, gemeentelijke uitvoering – werkt dat?

Hoe werkt het als een gemeentelijke dienst de uitvoeringsorganisatie is van een gemeenschappelijke regeling? Die vraag komt aan de orde in de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden. Het bestuur van de GGD heeft daarvoor een evaluatiecommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten en de GGD-organisatie. Om de onafhankelijkheid te borgen is Lysias gevraagd de rollen te vervullen van onafhankelijk voorzitter en secretaris van de evaluatiecommissie.

In 2014 besloten de gemeente Den Haag en de acht gemeenten van de regio Zuid-Holland-West hun GGD’en om te vormen tot één regionale GGD Haaglanden. De uitvoeringsorganisatie van de GGD is ondergebracht bij de gemeente Den Haag. Nu de regeling twee jaar functioneert, wil het bestuur de werking van de gemeenschappelijke regeling evalueren. Het gaat om een evaluatie van het besturingsproces: Kunnen gemeenten op een goede manier hun GGD besturen?

Om de vraag te beantwoorden spreekt de evaluatiecommissie met alle bestuurders van de gemeenschappelijke regeling, enkele externe partners, het management van de GGD en met de gemeentelijke beleidsmedewerkers en financieel adviseurs. De planning is de werkzaamheden voor de zomer af te ronden.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024