Terug

02/02/2018

Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Veel gemeenten experimenteren met vormen van samenwerking met zorgverzekeraars. Het is de ambitie van VWS, VNG en ZN om succesvolle projecten verder te brengen en om regionale initiatieven breed toepasbaar te maken. De VNG heeft daarom Lysias en AEF gevraagd om in 2018 tien regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen om de samenwerking een impuls te geven.

Gemeenten en zorgverzekeraars werken op verschillende onderwerpen samen: GGZ, dementie, samenwerking in de wijk, preventie en/of 18-/18+. Door de krachten te bundelen, ook met andere partners in de zorg, kunnen budgetten slimmer en gerichter worden ingezet. Dit gaat niet vanzelf. Dit jaar gaan wij tien geselecteerde regio’s op maat ondersteunen om tot resultaten te komen. We zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de regio’s. Alles gericht op het verzilveren van kansen.

De adviseurs van Lysias kennen het werkveld, weten wat nodig is om tot waardevolle samenwerking te komen en beschikken over een veelheid aan instrumenten om het gezamenlijk leren – zowel binnen de regio als tussen de regio’s – te stimuleren en partijen te inspireren. In het najaar van 2018 wordt het regionale ondersteuningsprogramma afgesloten met een landelijke bijeenkomst. Daar laten we zien welke successen zijn geboekt en welke leerpunten het programma heeft opgeleverd.

Share:

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023