Terug

02/02/2018

Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Veel gemeenten experimenteren met vormen van samenwerking met zorgverzekeraars. Het is de ambitie van VWS, VNG en ZN om succesvolle projecten verder te brengen en om regionale initiatieven breed toepasbaar te maken. De VNG heeft daarom Lysias en AEF gevraagd om in 2018 tien regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen om de samenwerking een impuls te geven.

Gemeenten en zorgverzekeraars werken op verschillende onderwerpen samen: GGZ, dementie, samenwerking in de wijk, preventie en/of 18-/18+. Door de krachten te bundelen, ook met andere partners in de zorg, kunnen budgetten slimmer en gerichter worden ingezet. Dit gaat niet vanzelf. Dit jaar gaan wij tien geselecteerde regio’s op maat ondersteunen om tot resultaten te komen. We zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de regio’s. Alles gericht op het verzilveren van kansen.

De adviseurs van Lysias kennen het werkveld, weten wat nodig is om tot waardevolle samenwerking te komen en beschikken over een veelheid aan instrumenten om het gezamenlijk leren – zowel binnen de regio als tussen de regio’s – te stimuleren en partijen te inspireren. In het najaar van 2018 wordt het regionale ondersteuningsprogramma afgesloten met een landelijke bijeenkomst. Daar laten we zien welke successen zijn geboekt en welke leerpunten het programma heeft opgeleverd.

Share:

Heleen Stigter

Adviseur

Meer inzichten

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven
Samen leren en opveren
04/12/2023
Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023