Terug

22/12/2022

ROC Friese Poort en Friesland College worden Firda

In 2023 fuseren ROC Friese Poort en Friesland College tot één Fries ROC met de nieuwe naam Firda. De aanleiding hiervoor zijn de veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt en de krimp in het aantal studenten in de regio. De ROC’s bundelen hun krachten om hier beter op in te kunnen spelen.

Een van de betrokken organisatieonderdelen, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen, werd door Lysias begeleid bij de voorbereidingen op deze fusie. Daarbij werd het business model aangescherpt in het kader van een ‘Leven lang ontwikkelen’, zodat het moment van de fusie benut kan worden om direct in te spelen op de actuele marktontwikkelingen. Voor vrijwel alle beroepen is het tegenwoordig namelijk van belang om een leven lang te blijven ontwikkelen om wendbaar te zijn bij veranderende arbeidsmarktomstandigheden, wat met zich meebrengt dat naast de reguliere MBO-studenten ook steeds meer volwassenen hun weg zullen vinden naar de ROC’s.

Meer weten over vernieuwende vormen van toekomstbestendig organiseren, samenwerken en fuseren? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024