Terug

11/02/2020

Samenwerking en ondernemerschap

Vanuit Lysias helpt Jeroen Schutz het adaptief vermogen van de agro- en foodsector in Flevoland te vergroten. Eerder vertelde hij hoe. Na de boerenprotesten plaatste hij dat in een breder kader. Daaruit hier enkele highlights. ‘Samenwerking, ondernemerschap en doorzettingsvermogen zijn essentieel.’

De agrofoodsector zoekt naarstig naar toekomstbestendige oplossingen. Lukt het niet, dan vindt Nederland nieuwe bestemmingen voor landbouwgronden en wordt de ooit zo florerende landbouwsector niet gehalveerd maar gedecimeerd.

De ontwikkelingen zijn deels landbouwkundig van aard: een transitie naar kringlooplandbouw, waarbij steeds zuiniger wordt omgegaan met grondstoffen. Het is de vraag of we hiermee kunnen voldoen aan de internationale vraag die er is naar Nederlandse landbouwproducten.

Dan zijn er maatschappelijke ontwikkelingen. Een grote kloof tussen perspectief en feiten helpt het onderlinge vertrouwen tussen ‘stad’ en platteland’ niet. Toch zijn er ook goede voorbeelden. Ketens worden korter, stadslandbouw ontstaat.

Technologische ontwikkelingen zijn vooralsnog overweldigend en duur. Ook hiervoor geldt dat met al deze technieken al wordt geëxperimenteerd. Maar vaak nog op kleine schaal.

Vergezichten zijn er genoeg, het gaat nu om de weg ernaartoe. Samenwerking gericht op innovatie is het devies: samen nieuwe ontwikkelingen en verdienmodellen uitproberen én deze verder brengen als ze succesvol blijken.

Als de boerenprotesten iets duidelijk maken, dan is het dat de sector het niet alleen wil en kan. Het kan alleen samen met de maatschappij, met overheden, met de kennisinstellingen. Niet langer met de ruggen tegen elkaar, maar naast elkaar.

Laat de ondernemers in de lead zijn. Als zij mogelijkheden zien dan vergroot dat de kans op een duurzaam verdienmodel en opschaling richting de geïnteresseerde volgers. Hulp vanuit de overheid is daarbij onontbeerlijk.

 

Share:

Jeroen Schutz

Associé

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024