Terug

02/02/2018

Samenwerking Noord-Veluwe: krachtiger en goedkoper

De Noord-Veluwse gemeenten willen zich steviger neerzetten bij lobby naar andere overheden. Begin 2017 besloten de gemeenten om de vorm van de samenwerking te veranderen. Lysias begeleidde de omvorming naar een netwerksamenwerking, die binnen een jaar kon starten. Met de nieuwe samenwerking besparen de gemeenten jaarlijks één miljoen euro! 

Lysias was eerder penvoerder van het advies van kwartiermaker Geert Jansen om de organisatie van de Regio Noord-Veluwe om te vormen naar een netwerksamenwerking, waarbij het eigenaarschap van de samenwerking nadrukkelijker bij de gemeenten kwam te liggen. In de nieuwe samenwerking is er niet langer een regionaal bestuur met een eigen organisatie, maar worden taken door de colleges van B&W rechtstreeks opgedragen aan een gastheergemeente, die de taak voor de deelnemende gemeenten uitvoert.

Nadat de colleges en raden van de gemeenten het advies omarmd hadden, werd Lysias gevraagd de omvorming van de regio naar een netwerksamenwerking te begeleiden. Samen met de gemeentesecretarissen en de regiosecretaris zorgde Lysias binnen een half jaar voor het Uitvoeringsplan voor de nieuwe samenwerking, waarin de overgang van de oude naar de nieuwe situatie naadloos is geregeld. De colleges van B&W zijn gedurende het proces goed betrokken, waardoor er veel draagvlak was voor de uitwerking. Door het snelle werk konden alle colleges en gemeenteraden tijdig besluiten en kon de nieuwe samenwerking binnen een jaar van start gaan op 1 januari 2018.

Meer informatie over de verandering van Regio Noord-Veluwe naar de Samenwerking Noord-Veluwe is te vinden in het info-bulletin van de regio.

Share:

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024