Terug

07/06/2022

Scenariostudie kalverketen in Tweede Kamer besproken

De minister van LNV heeft op 18 mei de scenariostudie kalverketen aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze studie, die in Het Financieele Dagblad besproken is, schetst drie scenario’s voor een alternatieve toekomstige inrichting van de kalverketen. Drie samenwerkende bureaus, waaronder Lysias Advies, Schuttelaar en Partners en Rebel, stelden deze op, met inbreng uit de sector en van NGO’s in een aantal digitale sessies.

Visievorming route duurzame kalverketen
De studie is bedoeld als positieve basis voor de discussie en visievorming over de route naar een duurzame kalverketen. Een route van samenwerking waarmee in de totstandkoming van dit rapport een eerste begin is gemaakt.

Drie verschillende invalshoeken
De drie bureaus hebben vanuit verschillende invalshoeken samengewerkt om duiding te geven in het maatschappelijk debat over de kalversector. Deze scenariostudie past in de ambitie van Lysias om een rol te spelen in de transitie van de landbouw, zoals we dat ook doen met het Omschakelfonds voor de landbouw waar we met veel partijen aan werken, de Boerderij van de toekomst, en de Agro Expert Raad in Flevoland. Leidend daarbij is dat we partijen met elkaar in gesprek brengen en steeds een doorvertaling maken naar de praktijk; hoe komen we daar dan? Samen werken aan een duurzame toekomst voor de Nederlandse landbouw, daar doen we het voor.

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Jeroen Schutz

Associé

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023