Terug

03/05/2023

'Scheiding wordt duur en ingewikkeld'

Lysias Advies maakte op verzoek van de gemeente Achtkarspelen en gemeente Tytsjerksteradiel twee businesscases. Eén voor het scenario waarin de beide gemeenten hun ambtelijke samenwerking ontmantelen en allebei weer een eigen ambtelijke organisatie krijgen en één waarin de beide gemeenten fuseren tot één nieuwe gemeente (gemeentelijke herindeling).

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken sinds een aantal jaren samen in de ambtelijke organisatie 8KTD. De gemeenteraden wilden dit jaar laten onderzoeken wat de financiële impact zou zijn van het ontvlechten van deze samenwerking of het fuseren tot één, nieuwe gemeente. Lysias werkte beide business cases uit voor de gemeenten.

De beide businesscases cases zijn opgezet en uitgewerkt op basis van de cijfers van de beide gemeenten en op basis van de rekenregels uit de herindelings- en ontvlechtingservaring van Lysias Advies. Het maken van dergelijke businesscases heeft nut, omdat ook hier bleek hoe iedere situatie uniek is.

Meer weten over dit soort onderzoeken of in gesprek over toekomstbestendig organiseren? George Postma en Frank Burkels gaan hierover graag in gesprek!

Share:

George Postma

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024