Terug

03/05/2023

'Scheiding wordt duur en ingewikkeld'

Lysias Advies maakte op verzoek van de gemeente Achtkarspelen en gemeente Tytsjerksteradiel twee businesscases. Eén voor het scenario waarin de beide gemeenten hun ambtelijke samenwerking ontmantelen en allebei weer een eigen ambtelijke organisatie krijgen en één waarin de beide gemeenten fuseren tot één nieuwe gemeente (gemeentelijke herindeling).

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken sinds een aantal jaren samen in de ambtelijke organisatie 8KTD. De gemeenteraden wilden dit jaar laten onderzoeken wat de financiële impact zou zijn van het ontvlechten van deze samenwerking of het fuseren tot één, nieuwe gemeente. Lysias werkte beide business cases uit voor de gemeenten.

De beide businesscases cases zijn opgezet en uitgewerkt op basis van de cijfers van de beide gemeenten en op basis van de rekenregels uit de herindelings- en ontvlechtingservaring van Lysias Advies. Het maken van dergelijke businesscases heeft nut, omdat ook hier bleek hoe iedere situatie uniek is.

Meer weten over dit soort onderzoeken of in gesprek over toekomstbestendig organiseren? George Postma en Frank Burkels gaan hierover graag in gesprek!

Share:

George Postma

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024