Terug

15/12/2022

Spoorbrug Leeuwarden wordt aquaduct

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden wordt vervangen door een spooraquaduct. Gedeputeerde Avine Fokkens is er ‘oprecht zeer ingenomen’ mee.

Gedeputeerde kan opgelucht ademhalen na steun voor spooraquaduct Leeuwarden – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

Goede berichten voor Fryslan en Leeuwarden. Het acquaduct gaat er komen. Deze zorgt voor een betere bereikbaarheid, een betrouwbare dienstregeling en doorvaart voor trein en scheepvaart, minder onderhoudskosten maar vooral ook een mogelijkheid om veel ruimtelijke kwaliteit in dit deel van de stad sterk te verbeteren.

Een mooie kans om stad en land aan elkaar te verbinden. Vanuit Lysias Advies stonden Rob Tutert en Piet Vriend mede aan de basis voor deze plannen.

Share:

Meer inzichten

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven
Samen leren en opveren
04/12/2023
Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023