Terug

15/12/2022

Spoorbrug Leeuwarden wordt aquaduct

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden wordt vervangen door een spooraquaduct. Gedeputeerde Avine Fokkens is er ‘oprecht zeer ingenomen’ mee.

Gedeputeerde kan opgelucht ademhalen na steun voor spooraquaduct Leeuwarden – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

Goede berichten voor Fryslan en Leeuwarden. Het acquaduct gaat er komen. Deze zorgt voor een betere bereikbaarheid, een betrouwbare dienstregeling en doorvaart voor trein en scheepvaart, minder onderhoudskosten maar vooral ook een mogelijkheid om veel ruimtelijke kwaliteit in dit deel van de stad sterk te verbeteren.

Een mooie kans om stad en land aan elkaar te verbinden. Vanuit Lysias Advies stonden Rob Tutert en Piet Vriend mede aan de basis voor deze plannen.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024