Terug

21/09/2016

Spoorzone Zwolle de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel

Het station Zwolle maakt een grote ontwikkeling door. Met een verwachte groei van zo’n 35.000 treinreizigers in 2015 naar 55.000 in 2020 wordt het Zwolse station een van de grootste in Nederland. De gemeente Zwolle, NS, ProRail en de provincie Overijssel grijpen deze ontwikkeling aan om het gebied rond het station te vernieuwen. Lysias heeft het programmamanagement uitgevoerd om te komen tot een gedragen plan en concrete investeringsbesluiten.

Wat kenmerkte de aanpak van Lysias?

  • Starten met een stevige analyse van de opgave en rollen van betrokken partijen.
  • Ontwerpen van plannen die gedragen worden in de samenleving.
  • Inrichten van de programmaorganisatie, met meer focus op samenwerking.
  • Boeken van concrete resultaten: aanpassingen van het bouwproject en gedragen investeringsbesluiten van ongeveer €100 miljoen.

Onze aanpak heeft bijgedragen aan het verbeteren van de planvorming van Spoorzone Zwolle. De plannen omvatten de verdere ontwikkeling en afbouw van het station, en tegelijkertijd het faciliteren van diverse functies: wonen, cultuur, onderwijs, creatieve broedplaatsen. Spoorzone Zwolle moet een tweede stadscentrum worden met een statige ontvangst op het stationsplein, een nieuwe reizigerstunnel en nieuwe looproute voor studenten.

In september 2013 hebben de colleges van B&W en GS de investeringsbesluiten die Lysias heeft voorbereid vastgesteld. Vervolgens heeft Lysias samen met betrokkenen een plan van aanpak opgesteld. Ook heeft Lysias een voorstel gemaakt voor de inrichting van de programmaorganisatie, met meer nadruk op samenwerking tussen betrokkenen. De plannen hebben geleid tot concrete aanpassingen van de vormgeving van de reizigerstunnel, die onlangs is geopend voor het grote publiek.

Share:

Rob Tutert

Associé

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024