Terug

29/09/2016

Staatssteun advies over steunmaatregelen

Subsidie voor een innovatief bedrijf, de verhuizing van een milieubelastend bedrijf, stimulering van duurzame energie of voor een noodlijdende voetbalclub: ‘mag dat van Brussel’? In de Europese Unie gelden strenge regels en procedures voor het geven van staatssteun. Voor iedere steunmaatregel moeten de staatssteun criteria en voorwaarden goed gevolgd worden. Per steunmaatregel moet vaak een staatssteun analyse op maat gemaakt worden.

Lysias verzorgt jaarlijks tientallen individuele steunanalyses. Hierin leggen wij de staatssteun regels nog eens op maat uit en stippelen we de procedures en voorwaarden uit om de voorgenomen staatssteun rechtmatig te verstrekken. Door onze praktische ervaring, grondige kennis van de steunregels en -procedures en ons internationale netwerk kunnen we een goed resultaat bereiken en forse tijdswinst boeken.

De belangrijkste kenmerken van onze advisering:

  • Wij bieden individuele hulp bij het toepassen van het staatssteunrecht. Lysias is werkzaam in alle provincies in Nederland en adviseert voor veel ministeries, grote en kleine gemeenten, brancheorganisaties, kennisinstellingen en individuele bedrijven.
  • Op het terrein van de energietransitie kennen we de regels van binnen en van buiten. We hebben geadviseerd over kleine duurzame projecten tot windparken met staatssteun van € 1,8 miljard.
  • Een ander specialisme is ‘revolverend financieren’: overheidsmiddelen die met leningen, garanties of risicokapitaal (aandelen) worden ingezet. Daar zitten vaak ingewikkelde staatssteunaspecten aan vast. Wij kennen alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen goed.
  • In het regionaal economisch beleid staat vaak innovatie centraal. Wij kennen de regels, procedures en voorwaarden voor innovatiesteun uitstekend.

Nederland meldt gemiddeld 20 staatssteunzaken per jaar aan in Brussel. Dat lijkt weinig maar veel meer zaken vallen onder vrijstellingsverordeningen of reeds goedgekeurde steunregelingen. Het verkrijgen van goedkeuring uit Brussel wordt in ambtelijk jargon het notificatieproces genoemd. Dit notificatieproces bestaat uit verschillende stappen, zoals het vooroverleg, het opstellen van notities, de formele steunnotificatie en het beantwoorden van vragen van de Europese Commissie. Voor een succesvolle en efficiënte notificatie zijn twee ingrediënten noodzakelijk: kennis van zaken en een effectief netwerk in Brussel. Lysias beschikt over beide. Zo komen wij tot een gedegen advies.

 

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024