Terug

06/11/2022

Staatssteun advies over steunmaatregelen

Nederland meldt gemiddeld 20 staatssteunzaken per jaar aan in Brussel. Dat lijkt weinig maar veel meer zaken vallen onder vrijstellingsverordeningen of reeds goedgekeurde steunregelingen. Het verkrijgen van goedkeuring uit Brussel wordt in ambtelijk jargon het notificatieproces genoemd. Dit notificatieproces bestaat uit verschillende stappen, zoals het vooroverleg, het opstellen van notities, de formele steunnotificatie en het beantwoorden van vragen van de Europese Commissie.

Voor een succesvolle en efficiënte notificatie zijn twee ingrediënten noodzakelijk: kennis van zaken en een effectief netwerk in Brussel. Lysias beschikt over beide. Zo komen wij tot een gedegen advies.

De belangrijkste kenmerken van onze advisering:

  • Wij bieden individuele hulp bij het toepassen van het staatssteunrecht. Lysias is werkzaam in alle provincies in Nederland en adviseert voor veel ministeries, grote en kleine gemeenten, brancheorganisaties, kennisinstellingen en individuele bedrijven.
  • Op het terrein van de energietransitie kennen we de regels van binnen en van buiten. We hebben geadviseerd over kleine duurzame projecten tot windparken met staatssteun van € 1,8 miljard.
  • Een ander specialisme is ‘revolverend financieren’: overheidsmiddelen die met leningen, garanties of risicokapitaal (aandelen) worden ingezet. Daar zitten vaak ingewikkelde staatssteunaspecten aan vast. Wij kennen alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen goed.
  • In het regionaal economisch beleid staat vaak innovatie centraal. Wij kennen de regels, procedures en voorwaarden voor innovatiesteun uitstekend.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024