Terug

28/05/2023

Strategische Toekomst Agenda Groningen (STAG)

De Strategische Toekomst Agenda Groningen (STAG) is de verzamelnaam voor het provincie-brede traject waarbij inwoners, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden samenwerken aan de realisatie van beleid, programma’s en projecten die fundamenteel bijdragen aan het toekomstperspectief van provincie Groningen. Lysias adviseerde gemeente Eemsdelta over de betrokkenheid en interne governance bij STAG.

De basis voor de samenwerking rondom de STAG wordt gevormd door het Verhaal van Groningen. Hierin staan drie grote transitieopgaven centraal: energie, gezondheid en de toekomst van het landelijk gebied in Groningen. Digitalisering en onderwijs zijn hierbij randvoorwaardelijk.

Concreet wordt door provincie Groningen en de tien Groninger gemeenten, waaronder Eemsdelta, gewerkt aan de STAG en het opstellen van vijf masterplannen: Zeehavens, Campussen, Regionale centra, Landelijk gebied en Oost-Groningen.

Share:

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024