Terug

29/09/2016

Subtiel en uniek samenspel tussen drie provincies in het Waddengebied

Het Waddenfonds kent een lange geschiedenis van samenwerking tussen Rijk en regio. Als sluitstuk van lange discussies is het fonds eind 2011 gedecentraliseerd naar de drie waddenprovincies. Eind 2013 zijn de directeuren van de provincies en de bestuurder van het fonds op zoek naar verbetermogelijkheden voor de sturing. Dat was aanleiding de besturing van het Waddenfonds tegen het licht te houden.

Kenmerken van de Lysias aanpak:

  • Concrete verbetervoorstellen voor de sturing van het Waddenfonds.
  • Geen moeizame discussies over andere modellen, maar verder versterken van het bestaande model. Geef de huidige samenwerking de ruimte om door te ontwikkelen.
  • Successen boeken door dialogen centraal te stellen in het proces.
  • Begrip voor de individuele belangen, maar de gezamenlijke opgave staat voorop.

Voor de gezamenlijke aanpak van het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling (GR) getroffen tussen de drie waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. De besturing vindt plaats via het Algemeen en Dagelijks Bestuur, samengesteld uit een gemêleerde groep gedeputeerden en leden van de Provinciale Staten. In onze aanpak hebben we vanaf het begin alle betrokkenen een plek gegeven in het proces. We hebben indringende gesprekken gevoerd met provincies, bestuurders van de GR en met deskundigen om te komen tot optimalisatie van de samenwerking. Daarmee creëerden we draagvlak voor de aanbevelingen. Betrokkenen zijn nog meer doordrongen van het feit dat een GR van drie provincies vraagt om rolvastheid en ragfijn samenspel tussen de provinciale organisaties en het Waddenfonds. Met een belangrijke rol van de directeur van het Waddenfonds als boegbeeld voor verbinding.

 

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024