Terug

21/02/2023

Toekomstbestendig organiseren corona-bestrijding regio Utrecht

Nadat GGD’en tijdens de Coronacrisis enorm gegroeid zijn, ontstaat medio 2022 de vraag: hoe gaan we de Coronabestrijding organiseren als het virus niet meer allesbepalend is? De GGD regio Utrecht vroeg Lysias daarvoor om advies.

De GGD regio Utrecht zette op het toppunt van de Corona-pandemie honderden mensen in voor het uitvoeren van de taken van de GGD: bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren. In korte tijd was de GGD daarmee in omvang verviervoudigd en het ‘Coronabedrijf’ wordt naast de reguliere GGD opgezet. Medio 2022 wordt de aanpak weer fors afgeschaald, maar Corona blijft inzet van GGD’en vragen. De directie van de GGD vroeg Lysias om advies over hoe de inbedding van de Coronabestrijding in de GGD kan worden vormgegeven.

Samen met allerlei betrokkenen van binnen de GGD heeft Lysias een transitieplan uitgewerkt, waarin heldere keuzes zijn opgenomen voor de inbedding en integratie van de Coronabestrijding. Daarbij werkten we van buiten naar binnen: de opgave was leidend voor de manier van organiseren. En we hadden oog voor de culturele, inhoudelijke, menselijke, technische en financiële aspecten die van belang zijn.

Wil je meer weten over onze ervaringen bij GGD’en of met het inbedden van organisatieonderdelen? Neem contact op met Marcel Benard.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024