Terug

21/02/2023

Toekomstbestendig organiseren corona-bestrijding regio Utrecht

Nadat GGD’en tijdens de Coronacrisis enorm gegroeid zijn, ontstaat medio 2022 de vraag: hoe gaan we de Coronabestrijding organiseren als het virus niet meer allesbepalend is? De GGD regio Utrecht vroeg Lysias daarvoor om advies.

De GGD regio Utrecht zette op het toppunt van de Corona-pandemie honderden mensen in voor het uitvoeren van de taken van de GGD: bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren. In korte tijd was de GGD daarmee in omvang verviervoudigd en het ‘Coronabedrijf’ wordt naast de reguliere GGD opgezet. Medio 2022 wordt de aanpak weer fors afgeschaald, maar Corona blijft inzet van GGD’en vragen. De directie van de GGD vroeg Lysias om advies over hoe de inbedding van de Coronabestrijding in de GGD kan worden vormgegeven.

Samen met allerlei betrokkenen van binnen de GGD heeft Lysias een transitieplan uitgewerkt, waarin heldere keuzes zijn opgenomen voor de inbedding en integratie van de Coronabestrijding. Daarbij werkten we van buiten naar binnen: de opgave was leidend voor de manier van organiseren. En we hadden oog voor de culturele, inhoudelijke, menselijke, technische en financiële aspecten die van belang zijn.

Wil je meer weten over onze ervaringen bij GGD’en of met het inbedden van organisatieonderdelen? Neem contact op met Marcel Benard.

Share:

Meer inzichten

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024
Evaluatie Roadmap Vogelgriep
Evaluatie Roadmap strategische aanpak vogelgriep
20/02/2024