Terug

24/08/2018

Transitie van de sociale werkvoorziening in de Achterhoek

Hameland was een gemeenschappelijke regeling van vijf gemeenten in de (Oost)-Achterhoek die de sociale werkvoorziening uitvoerde. Lysias heeft in de persoon van Gerard Reezigt de gemeenten ondersteund in dit langjarige traject van achtereenvolgens herstructurering, transitie en ontmanteling. Als strategisch adviseur en secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur zorgde Gerard samen met drie opeenvolgende interim directeuren voor een helder besluitvormingsproces met goed onderbouwde besluiten. Tevens was Gerard verantwoordelijk voor de ambtelijke afstemming van het proces tussen de vijf gemeenten. De fasen van herstructurering, transitie en ontmanteling worden hierna kort toegelicht.

Herstructurering

Eind 2009 besloot het bestuur van Hameland, nadat het eigen vermogen vanwege een meerjarig miljoenenverlies was verdampt, dat de organisatie drastisch moest veranderen. Deze verandering werd bekend onder de naam ‘Hameland Fundamenteel Anders’ (HFA). De herstructurering die Hameland in de periode 2010 – 2012 heeft doorgemaakt diende bij te dragen aan het hoofddoel van Hameland: het binnen financieel gezonde kaders ontwikkelen van sw-medewerkers naar een zo regulier mogelijke werkomgeving. De herstructurering van Hameland was een volledige kanteling van de bestaande organisatie. Hameland was eerst een productiebedrijf en transformeerde naar een arbeidsontwikkelbedrijf. Het ging niet meer om het organiseren van werk en het onderhouden van machines maar om intake, bemiddeling en begeleiding van sw-medewerkers.

Transitie

De herstructurering leidde tot de doorontwikkeling ‘Hameland, de mens centraal’. De doorontwikkeling betekende een volgende stap in het realiseren van de doelstellingen zoals gesteld in HFA. Het zorgde voor een noodzakelijke kwalitatieve impuls en nieuwe effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen. Daarnaast bleek dat Hameland een te grote niet-gesubsidieerde formatie had. Vanwege het introduceren van nieuwe functies met andere competenties en een nieuwe organisatiestructuur werd door het Algemeen Bestuur medio 2012 besloten een reorganisatie door te voeren. Door de reorganisatie uit te voeren zijn de loonkosten jaarlijks structureel met ongeveer € 2,2 miljoen verlaagd. In de periode 2012 – 2014 schreef Hameland als arbeidsontwikkelbedrijf operationeel gezien weer ‘zwarte’ cijfers. Het subsidieresultaat was toen al negatief en dat verslechterde verder door de dalende Wsw-subsidie.

Ontmanteling

Ondanks de succesvolle herstructurering en transitie besloten de vijf deelnemende gemeenten in de GR Hameland dat ze niet meer met elkaar de Participatiewet (2015) wilden uitvoeren. De gemeenten waren van mening dat de nieuwe Participatiewet om een nieuwe uitvoering van de Wsw vroeg. De door de gemeenteraden vastgestelde uitvoering van de Participatiewet betekende dan ook dat de onderdelen van Hameland moesten worden ontmanteld en dat de GR Hameland uiteindelijk zou worden geliquideerd. Het groen- en schoonmaakbedrijf zijn over gegaan naar de joint venture partner, twee gemeenten sloten zich aan bij twee andere sw-bedrijven en drie gemeenten zijn gezamenlijk verder gegaan. De detacheringstak is ondergebracht in de gezamenlijke sociale dienst en voor ‘beschut werk’ hebben deze gemeenten een overheids-bv opgericht. Uiteindelijk is de GR Hameland in het voorjaar van 2018 formeel geliquideerd.

Share:

George Postma

Adviseur

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024