Terug

29/09/2016

Uitdagend procesmanagement voor een Noordelijke Innovatiestrategie

De drie noordelijke provincies slaan de handen ineen voor het versterken van de economische structuur in de regio. Aangesloten bij de agenda van Europa 2020 ontwikkelde het Noorden in 2014 een duurzame en inclusieve innovatiestrategie, gespecialiseerd op regionale karakteristieken. Lysias gaf in 2015 leiding aan het opstellen van de breed gedragen uitvoeringsagenda. Een uitdagende klus met veel betrokken organisaties.

De deskundigheid van de Lysias professionals:

  • Vermogen om het vertrouwen te winnen van alle betrokken stakeholders.
  • Inzet om de stakeholders bij de afgesproken en passende rolverdeling te houden.
  • Deelproducten waarmee stakeholders hun achterban kunnen informeren.

De totstandkoming van een gedragen innovatiestrategie is ambitieus, vanwege de vele verschillende belangen en betrokken stakeholders. De betrokken professionals van Lysias focussen daarom vanaf de start niet alleen op strak procesmanagement, maar ook op management van verwachtingen en werken aan draagvlak. Bij de inrichting van het proces worden vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen direct aangehaakt. Vanuit de gedachte dat oplossingen voor uitdagingen niet door één sector of één innovatie zijn te genereren. Bedrijven werken aan bestaande en nieuwe kennisallianties. Na de eerste fase met de inhoudelijke kaders en de koers, bereidt Lysias in de tweede fase alle producten voor om tot een goede besluitvorming te komen: governance, herinrichting van de innovatie-infrastructuur, instrumentarium en monitoring.

 

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024