Terug

18/12/2018

Van basis tot top; het hele cultuursysteem telt mee in Brabant

Beleid maken voor cultuur is niet eenvoudig, omdat de culturele sector enorm breed en versnipperd is: van amateurvereniging tot professionele instelling, van cultuureducatietrajecten tot het begeleiden van internationale toptalenten. De provincie Noord-Brabant is er desondanks in geslaagd om in één integraal Uitvoeringsprogramma alle lagen van het cultuursysteem te ontsluiten. Lysias voerde een tussenevaluatie uit van het Brabantse Uitvoeringsprogramma Cultuur.

Hoe is de uitvoering georganiseerd? Levert de huidige aanpak de gewenste resultaten en effecten op? Wat leert de terugblik voor de toekomst? Een greep uit de vragen die Lysias heeft beantwoord in de tussenevaluatie van het Brabantse Uitvoeringsprogramma Cultuur.

Een onderzoek waarbij verschillende culturele organisaties en personen uit het Brabantse veld werden betrokken, zowel online als via gesprekken en werksessies. De evaluatie leidde tot de volgende antwoorden op de onderzoeksvragen.

Organisatie van de uitvoering

Na een periode van bezuinigen, heeft de provincie gekozen om te investeren in het hele cultuursysteem. Van de brede basis (zoals cultuureducatie en amateurkunst) zodat iedereen kan meedoen, tot aandacht voor de (inter)nationale top, waarmee Brabant zich in binnen- en buitenland op de kaart zet. Deze brede aanpak, van basis tot top, maakt Brabant uniek.

Resultaten en effecten

Brabant maakt de activiteiten en resultaten van projecten inzichtelijk, maar het daadwerkelijk meten van (artistieke, maatschappelijke of economisch) effecten in de Brabantse samenleving is nog een uitdaging. Wel bundelt de provincie met de Waarde van Cultuur alle relevante feiten en cijfers over de culturele sector in Brabant op één plek. Daarmee is de provincie Noord-Brabant een koploper in Nederland.

Lessen voor de toekomst

Eén van de aanbevelingen in ons eindrapport is dat de brede opgaven in het Uitvoeringsprogramma vragen om combinaties van rollen van de provincie, die bovendien in de loop van de tijd kunnen variëren. De provincie is vanouds sterk georiënteerd op de rechtmatige en presterende rol. Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat het voor de huidige opgaven belangrijk is dat de provincie sterker inzet op de samenwerkende rol. Wij bieden in het eindrapport daarvoor handreikingen. Zo is het van belang om over de rolkeuze en de daarbij passende inzet van instrumenten helder te communiceren met het culturele veld en de partners.

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024