Terug

31/01/2023

Veendam vooruit: bouw mee!

Organisatieontwikkeling na ontvlechting en corona

De gemeente Veendam had een bijzondere periode achter de rug, toen gemeentesecretaris Arend Castelein in gesprek ging met Frank Burkels van Lysias over zijn ideeën voor de doorontwikkeling van zijn organisatie. De ontvlechting met Pekela was nog maar net achter de rug, de coronaperiode liet zijn sporen na in de organisatie en intussen kwamen er actuele ontwikkelingen als de vluchtelingencrisis op de gemeente af.

Het zorgde voor de doelstelling om te werken aan een toekomstbestendige organisatie met aandacht voor ontmoeten, meer gezamenlijkheid en verduidelijking van richtinggevende kaders en uitgangspunten. Er was perspectief en ‘nieuw elan’ nodig in Veendam.

Lysias begeleidde deze organisatieontwikkeling, in nauwe samenwerking met een kerngroep van betrokken medewerkers van Veendam en het management team. Er werd via een brede dialoog in beeld gebracht wat er speelt in de organisatie en waar aandachts- en ontwikkelpunten waren, wat leidde tot een routekaart voor de komende jaren met als wervende titel ‘Veendam vooruit, bouw mee!’.

Nieuwe kernwaarden werden geformuleerd in de vorm van ‘werkwoorden’. Bijvoorbeeld ‘binden en boeien’ is van belang voor Veendam omdat het als relatief kleine gemeente in een opgeschaald bestuurlijk landschap extra haar best moet doen om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Ook ontstond er meer inzicht in lopende, en nog te starten, activiteiten en projecten op het niveau van de gehele organisatie, de afdelingen en de teams en hun bijdrage aan een toekomstbestendige organisatie en medewerkers. De slogan ‘Veendam vooruit, bouw mee!’ vormt de komende tijd letterlijk en figuurlijk de paraplu voor de doorontwikkeling van gemeente Veendam.

Gemeentesecretaris Arend Castelein zei er het volgende over:

‘We hebben dit jaar mooie stappen gezet en nu een stevige basis staan waar we zelf mee verder kunnen’.

Wil je ook aan de slag met toekomstbestendig organiseren van je organisatie? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024