Terug

07/06/2022

Venijnig vraagstuk: de energietransitie in Nederland en in de regio

Veel meer duurzame energie willen we in Nederland opwekken, voor een betere toekomst. Maar doen we dat slim? Energie uit windturbines, zonneweides en bijvoorbeeld lokale biomassa concentreert zich in plattenlandsregio’s. Hoewel hier ruimte, goedkopere (of minder dure) grond en minder omwonenden zijn, ervaren veel inwoners een disbalans tussen de lasten en de lusten. Van de miljarden die aan SDE-subsidies worden toegekend, zien inwoners in de regio weinig terug. Een voorbeeld is het windpark Pottendijk in Emmen, waar slechts 1,2% van de jaarlijkse geldstroom ten goede komt aan de lokale omgeving.


De regio als wingewest of klimaatwinnaar?

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Lysias selecteerden collega-Lysianen enkele ‘venijnige vraagstukken’ waarover we – met betrokken deskundigen uit ons netwerk – in gesprek zijn gegaan. Daarvoor brachten we mensen bijeen die elkaar niet vanzelfsprekend dagelijks treffen en die elkaar nieuwe inzichten geven. De inzending van Arnout Potze (adviseur bij EBN, daarvoor bij provincie Overijssel en IPO) over het thema ‘De regio als wingewest of klimaatwinnaar?’ was een van de geselecteerde onderwerpen. In deze whitepaper reflecteren we op de uitkomsten van het gesprek over dit vraagstuk.

Whitepaper energietransitie

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024