Terug

23/01/2023

Verkenning bestuurlijke toekomst Enkhuizen

Lysias heeft een verkenning uitgevoerd naar de bestuurlijke toekomst van gemeente Enkhuizen. De opties varieerden van intensivering van de huidige samenwerking tot samengaan tot een federatiegemeente Westfriesland. Ook is verkend of inhoudelijke samenwerking met vergelijkbare havensteden van meerwaarde zou zijn.

Intussen is het rapport toegelicht door de betrokken adviseurs en openbaar. Het rapport kun je downloaden naast dit bericht en ook terugvinden op de website van gemeente Enkhuizen.

Sinds 2015 werken de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland samen in een ambtelijke fusie: de SED. In 2018 werd in het raadsbrede akkoord van Enkhuizen afgesproken om de huidige situatie te evalueren en inzicht te krijgen in welke bestuurlijke opties voor Enkhuizen op tafel zouden kunnen komen. Het rapport van Lysias is hiervan het resultaat.

Meer weten over gemeentelijke samenwerking? Catheel Pino, George Postma en Frank Burkels gaan graag met je in gesprek.

Downloads

Rapport bestuurlijke verkenning Enkhuizen

Share:

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023