Terug

20/03/2019

Vijfheerenlanden: begeleiden van een unieke herindeling

Elke herindeling vraagt veel van de betrokken gemeenten, zeker als de grenzen van de provincies en de veiligheidsregio’s worden aangepast. Bovenop de reguliere activiteiten treedt dan immers de heringedeelde gemeente uit en in wettelijke samenwerkingsverbanden van GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Lysias onderhandelde namens de gemeente Vijfheerenlanden over de transitiekosten, met als resultaat lagere maatschappelijke kosten dan aanvankelijk geraamd.

Vijfheerenlanden is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik en de Utrechtse gemeente Vianen, waarbij is besloten dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderdeel wordt van de provincie Utrecht.

Adviseurs George Postma, Marcel Benard en Piet Vriend zijn in april 2018 gevraagd door de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik om als projectleider de overgang te begeleiden van de verplichte gemeenschappelijke regelingen (GR‑en) van Zuid-Holland naar Utrecht. Onze begeleiding bestond uit het leiden van de interne projectorganisatie en het afstemmen met vertegenwoordigers van de GR-en en de beide provincies.

Een soepele operationele taakoverdracht realiseren en de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening garanderen, hadden de hoogste prioriteit. Dit is in goede samenwerking met alle partners gelukt.

De afwikkeling van de transitiekosten van de gemeenschappelijke regelingen vereiste een uitgebreid en zorgvuldig proces. We toetsten in verschillende gespreksronden (ambtelijk en bestuurlijk) de kostenopstellingen van de GR-en aan de uitgangspunten direct, reëel, billijk en redelijk. Dit leidde tot een veel lager totaalbedrag dan eerst gedacht. Daarna bepaalden we samen met het Ministerie van BZK en de beide provincies welk deel van de ‘unieke’ kosten zij wilden bijdragen met als beoogd eindresultaat dat Vijfheerenlanden een goede en financieel gezonde start zou krijgen.

Typisch Lysias

Door de intensieve samenwerking met de gemeenschappelijke regelingen hebben we ervoor gezorgd dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk zijn gebleven.

Share:

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

George Postma

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024