Terug

06/03/2024

Volkskredietbank Noord Oost Groningen

Gespreksleiding en inventarisatie vervolgstappen

Om toe te werken naar een gezamenlijk beeld over de toekomst van de Volkskredietbank Noord Oost Groningen, is aan Lysias gevraagd om een gesprek te faciliteren op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Het gesprek heeft ertoe geleid dat duidelijk was welke vervolgstappen er voor de toekomst moeten worden gezet.

Share:

Aldrik Dijkstra

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024