Terug

06/03/2024

Volkskredietbank Noord Oost Groningen

Gespreksleiding en inventarisatie vervolgstappen

Om toe te werken naar een gezamenlijk beeld over de toekomst van de Volkskredietbank Noord Oost Groningen, is aan Lysias gevraagd om een gesprek te faciliteren op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Het gesprek heeft ertoe geleid dat duidelijk was welke vervolgstappen er voor de toekomst moeten worden gezet.

Share:

Aldrik Dijkstra

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024