Terug

21/06/2016

Waard om te besturen

Op 13 februari 2014 presenteerde de Commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Commissie-Schutte) haar eindadvies ‘Waard om te besturen’. In de advisering heeft de commissie de opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden van gemeenten, inwoners, bedrijven en organisaties centraal gesteld en zich de vraag gesteld: Welke bestuurlijke inrichting biedt een passend antwoord op de opgaven en mogelijkheden van nu en in de toekomst? Vanuit deze invalshoek adviseerde de commissie twee sterke gemeenten te vormen, die elk in hun eigen omgeving en gezamenlijk kunnen zorgen voor evenwichtige regionale verhoudingen.

Gemeente Vijfheerenlanden
De Vijfheerenlanden vormen geografisch en sociaaleconomisch een samenhangend gebied. Leerdam en Zederik willen graag de handen verder ineenslaan vanuit deze historische verbondenheid. De commissie gaf in het eindrapport aan goede mogelijkheden te zien voor de vorming van één gemeente Vijfheerenlanden, waarvan Vianen en eventueel ook Lingewaal deel uitmaken. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen zijn inmiddels een herindelingsproces gestart.

Alblasserwaardgemeente
Advies van de commissie was ook om in de Alblasserwaard een sterke gemeente te vormen, bestaande uit Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden. Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam maken beide deel uit van het maritieme cluster met belangrijke vestigingen op hun grondgebied. Giessenlanden kan een belangrijke bijdrage leveren aan een evenwichtige samenstelling van de nieuwe gemeente en aan een goede vormgeving van het kernenbeleid.

Nadere verkenning Molenwaard
De commissie adviseerde de recent heringedeelde gemeente Molenwaard een nadere oriëntatie op haar toekomstige ontwikkelrichting, waarbij zowel aansluiting bij de Alblasserwaardgemeente als deelneming aan mogelijke ontwikkelingen in de regio Drechtsteden een optie kan zijn.

2014-02-13_Waard_om_te_besturen_-_DEF

Share:

George Postma

Adviseur

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024