Terug

12/01/2024

Warmtenetten Groningen

Een second opinion op de organisatievorm

Lysias Advies heeft een verdiepingsslag uitgevoerd op een geschetst voorkeursorganisatiemodel voor het consortium dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van een warmtenet vanuit de Eemshaven en de havens Delfzijl.

Lysias constateerde een gezamenlijke ambitie en opdracht voor de provincie en Groninger gemeenten in de warmtetransitie; op de concrete collectieve plannen voor het gebruik van de restwarmte uit de havens, maar ook in het bundelen van kennis en expertise op andere vormen van toepassing/opwekking van warmte.

Wij zagen dat het reeds geschetste model – gelet op deze bredere insteek – minder passend was. Uit onze toets op de uitgangspunten en randvoorwaarden bleek dat één gezamenlijk overheidswarmtebedrijf voor de Provincie en de Groninger gemeenten het best passend is.

Wij adviseerden de haalbaarheid van deze samenwerkingsvorm met alle partijen te onderzoeken en, desnoods met een afgeleide variant, afspraken over het collectieve warmtent vast te leggen.

 

Share:

Leo Hendriks

Adviseur

Jeroen Schutz

Associé

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024