Terug

18/11/2020

Wat Lysias deed voor de onderzoekscommissie AEB

Lysias heeft met veel plezier deze commissie ondersteund, maar het was ook hard werken! Een commissie die nieuwsgierig en betrokken was en zelf ‘aan de bal’ wilde blijven. Bij commissieondersteuning is de opstelling van en het samenspel in een commissie iedere keer anders, waardoor ook de invulling van de ondersteuning verschilt. Essentieel is een goed ‘samenspel’ tussen commissie en ondersteuning en dit vraagt een bepaald ‘fingerspitzengefühl’. Dat hebben we binnen Lysias inmiddels wel ontwikkeld, doordat we zoveel verschillende commissies hebben ondersteund.

Na de start van het onderzoek eind oktober 2019 lag de focus eerst op het goed doordenken van de onderzoeksvragen en het onderzoeksdesign. Tegelijkertijd zijn we begonnen met de deskresearch. We hebben ons een weg gebaand door honderden rapporten, verslagen en besluiten. Nieuw voor ons was het werken met hypotheses. Al snel na de start van het onderzoek heeft de commissie hypotheses geformuleerd. Dit gaf een goed inzicht in de beelden die leefden bij de commissieleden over oorzaken van het stilleggen. Het zorgde ervoor dat ‘alles’ neutraal op tafel kon worden gelegd. Gedurende het onderzoek hield de commissie de hypotheses op meer momenten tegen het licht. Dit hielp de commissie en dus ook Lysias om ‘open’ onderzoek te doen en ‘van breed naar smal’ te kunnen werken zonder belangrijke aspecten over het hoofd te zien.

Lysias heeft de commissie ondersteund door inzicht en overzicht te creëren, zowel in het proces als op de inhoud. We maakten samenvattingen van de belangrijkste documenten en verzorgden de voorbereiding en verslaglegging van ruim 60 interviews. Met tweewekelijkse overlegmomenten zetten commissie en ondersteuningsteam steeds goede stappen op weg naar het eindrapport. De uitbraak van het coronavirus, waardoor we moesten overstappen op een grotendeels digitale werkwijze, leidde niet tot vertraging, maar veeleer tot efficiëntere afstemming.

De laatste fase van het onderzoek was logischerwijs het schrijven van het onderzoeksrapport “De stilte voor het stilleggen”. Ons gezamenlijke streven was het opleveren van een kwalitatief hoogstaand onderzoeksrapport, met als basis een correcte en niet ter discussie staande weergave van de feiten. We beschreven mythes en patronen: dat biedt een duidelijke onderbouwing voor de antwoorden op de onderzoeksvragen en de conclusies en aanbevelingen en leidt tot meer handelingsperspectief.

De waardering over de samenwerking was gelukkig wederzijds.

Downloads

De stilte voor het stilleggen

Share:

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023