Terug

18/11/2020

Wat Lysias deed voor de onderzoekscommissie AEB

Lysias heeft met veel plezier deze commissie ondersteund, maar het was ook hard werken! Een commissie die nieuwsgierig en betrokken was en zelf ‘aan de bal’ wilde blijven. Bij commissieondersteuning is de opstelling van en het samenspel in een commissie iedere keer anders, waardoor ook de invulling van de ondersteuning verschilt. Essentieel is een goed ‘samenspel’ tussen commissie en ondersteuning en dit vraagt een bepaald ‘fingerspitzengefühl’. Dat hebben we binnen Lysias inmiddels wel ontwikkeld, doordat we zoveel verschillende commissies hebben ondersteund.

De commissie bestond uit voorzitter Jaap Winter en leden Staf Depla en Elbert Dijkgraaf. De adviseurs die deze commissie ondersteunden waren Magdeleen Sturm, Gerard Reezigt, Clemens Sengers, Lobke van Meijel en Gijs van Bezooijen. Gemeente Amsterdam was als 100%-aandeelhouder van het Afval Energie Bedrijf onze opdrachtgever en stuurde de onderzoekscommissie op pad met de vragen: wat is er bij AEB gebeurd en wat kunnen wij als gemeente leren voor ons deelnemingenbeleid?”

Lysias heeft de commissie ondersteund door inzicht en overzicht te creëren, zowel in het proces als op de inhoud. We maakten samenvattingen van de belangrijkste documenten en verzorgden de voorbereiding en verslaglegging van ruim 60 interviews. Met tweewekelijkse overlegmomenten zetten commissie en ondersteuningsteam steeds goede stappen op weg naar het eindrapport. De uitbraak van het coronavirus, waardoor we moesten overstappen op een grotendeels digitale werkwijze, leidde niet tot vertraging, maar veeleer tot efficiëntere afstemming.

De laatste fase van het onderzoek was logischerwijs het schrijven van het onderzoeksrapport “De stilte voor het stilleggen”. Ons gezamenlijke streven was het opleveren van een kwalitatief hoogstaand onderzoeksrapport, met als basis een correcte en niet ter discussie staande weergave van de feiten. We beschreven mythes en patronen: dat biedt een duidelijke onderbouwing voor de antwoorden op de onderzoeksvragen en de conclusies en aanbevelingen en leidt tot meer handelingsperspectief.

De waardering over de samenwerking was gelukkig wederzijds.

De stilte voor het stilleggen

Share:

Lobke van Meijel

Adviseur

Clemens Sengers

Adviseur

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024