Terug

20/01/2022

Werken aan welvarende regio’s

In de laatste maanden van 2020 voerden Lysias collega’s Harm Wilzing, Carla de Rie en Mark Pol een tussentijdse evaluatie uit naar de systematiek van de regio deals, in opdracht van het Ministerie van LNV.

In een intensief traject werd met zowel departementen als met de regio in kaart gebracht wat de voor- en nadelen van de systematiek zijn en waar in de toekomst nog verbeteringen mogelijk zijn.

Betrokken departementen en regio’s zijn overwegend positief over het door dit kabinet geïntroduceerde instrument. Naast een aantal procesmatige voordelen van de aanpak, wordt met name de integrale betrokkenheid op projectniveau van het Rijk zeer positief beoordeeld. Naast een aantal conclusies komen we tot een viertal aanbevelingen aan het Rijk:
1) Behoud de succesfactoren, waaronder de betrokkenheid van meerdere ministeries (en voorkom dat ieder ministerie met een eigen regiodeal komt).
2) Kom tot duidelijke afspraken over hoe departement en regio’s tegemoet treden en houd consequent vast aan die afspraken.
3) Wees (nog) duidelijker over de politiek-bestuurlijke besluitvorming.
4) Werk het concept ‘Brede welvaart’ verder uit.

 

Op 20 januari heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de regio deals en inhoudelijk gereageerd op onze aanbevelingen. Daarmee is ons eindrapport openbaar en hier beschikbaar. We zijn er trots op dat de minister adviseert om onze aanbevelingen bij een eventuele doorontwikkeling van de regio deals in een nieuw kabinet te betrekken en dat we op deze manier een steentje hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe instrument.

Werken aan Welvarende Regio’s – Eindrapport Tussentijdse Evaluatie Systematiek Regio Envelop

Share:

Mark Pol

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024