Terug

02/03/2022

Whitepaper Transitiefinanciering

Grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om transities en het nieuwe kabinet Rutte IV zet daar stevig op in. Niet alleen met ambitieuze doelen, maar ook met grote potten geld. Transitieprocessen zijn gebaat bij een slimme financieringsaanpak. Een aanpak die overheden in staat stelt om bruggen te slaan, om verbindingen te maken tussen publiek en privaat en om daarmee versnelling te realiseren in de samenleving.

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om structurele veranderingen: transities. De energietransitie is nodig om het hoofd te bieden aan klimaatverandering en transitie naar duurzame landbouw is een van de antwoorden op de stikstofproblematiek. En digitalisering is gewenst voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Maar met alleen geld beschikbaar stellen in de vorm van subsidies ben je er niet. Het is verstandig en zelfs noodzakelijk om als overheid ook financieringsinstrumenten te gebruiken, zoals leningen, aandelen en garanties. Overheden experimenteren daarmee al volop, bijna dagelijks worden er nieuwe fondsen opgericht.

De inzet van financieringsinstrumenten gaat soms gepaard met schijnbare tegenstellingen. Paradoxen kunnen een grote impact hebben op de effectiviteit van het beleid en daarmee op de impact op de beoogde transities.

In deze Lysias Whitepaper brengen Catheel Pino, Roelof Balk en Melvin Könings paradoxen in beeld die zij in de praktijk vaak tegenkomen. En ze laten aansprekende voorbeelden zien hoe je die paradoxen kan tackelen. Ook bevat deze Lysias Whitepaper 5 strategische aanbevelingen.

Transitie financieren is paradoxen oplossen – Lysias Whitepaper

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024