Terug

14/05/2024

Wmo Wormerland

Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland

Lysias Advies deed onderzoek naar de uitvoering van de Wmo in de gemeente Wormerland. De rekenkamercommissie wilde weten in hoeverre de verwachting van de decentralisatie is uitgekomen in Wormerland en of andere gemeenten andere keuzes hebben  gemaakt. Een relevante vraag, zeker in het licht van de verschillen in uitvoering die door de decentralisatie zijn ontstaan.

 

Een belangrijk doel van de Wmo is de zelfredzaamheid van inwoners  bevorderen. Mensen moeten zo veel mogelijk in staat worden gesteld om  hun leven zelf te organiseren. Wormerland heeft te maken met een dubbele  vergrijzing. De groep ouderen wordt groter én gemiddeld ouder. Het  bevorderen van zelfredzaamheid in Wormerland is daarom extra belangrijk.

 

We hebben een normkader gebruik om richting te geven aan het onderzoek. Voor de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van deskstudie en interviews binnen én buiten de gemeentelijke organisatie van Wormerland. We hebben daarnaast met verschillende andere gemeenten gesproken om good practices op te halen.

 

De resultaten zijn verwerkt in een bondige en heldere rapportage. De rapportage bevat herleidbare conclusies en praktische aanbevelingen om het Wmo-beleid te versterken.

Share:

Jos Poeder

Adviseur

Korien Jurgens

Partner en directeur

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024