Terug

23/10/2017

Wmo2015 in 16 Friese Gemeenten

Afgelopen september boden 13 rekenkamer(commissie)s van 16 Friese gemeenten het rapport SAMEN THUIS? aan hun gemeenteraden aan. Lysias voerde dit omvangrijke project naar beleid en uitvoering van de Wmo2015 uit. Er is brede waardering van de rekenkamer(commissie)s en van raadsleden voor de heldere inzichten en de concrete aanbevelingen.

Zijn beleid en uitvoering van de Wmo2015 met elkaar in lijn? Hoe is de uitvoering georganiseerd? Welke keuzes hebben gemeenten gemaakt voor inkoop en bekostiging van aanbieders? En in hoeverre heeft de gemeente aandacht voor wensen en ervaringen van inwoners en cliënten? Een greep uit de vragen die wij in het onderzoek hebben beantwoord. We stelden voor elke gemeente een apart rapport op en voegden daar een generiek deel aan toe met de vergelijking tussen de gemeenten. Dit zorgt voor verdieping en inspiratie. Tot slot trokken we een aantal stevige conclusies en aanbevelingen.

Eén van de opgaven waar gemeenteraden zich voor gesteld zien, is het meer in positie komen en bepalen welke informatie zij nodig hebben om beter te kunnen sturen op de uitkomsten van het Wmo-beleid. Wij bieden gemeenten hiervoor verschillende handreikingen.

Lysias voerde dit onderzoek uit met een klein, deskundig en bevlogen team van onderzoekers/adviseurs. Strak projectmanagement en een intensieve interactie met de opdrachtgever zijn belangrijke factoren voor de succesvolle uitvoering van deze complexe opdracht.

 

Share:

Heleen Stigter

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024