Terug

29/09/2016

Zeeland splinternieuw samen op een historische plek

Ons team begeleidde een omvangrijke transformatie van de provincie Zeeland. De ambities van het college, de veranderende rol van de provincie, de bezuinigingen en de verouderde ambtelijke structuur vormden de aanleiding. Na een zorgvuldige analyse is de organisatie opnieuw ontwikkeld, de formatie aanzienlijk teruggebracht en één van de hoofdlocaties opgeheven. Belangrijkste resultaten zijn een hervonden elan, vernieuwing van het management, het loslaten van de oude patronen en de start van één ontwikkelingsgerichte en open organisatie.

We zijn gestart met het ontwikkelen van een gedeeld perspectief, de ontwikkeling van een dragende groep, een heldere projectorganisatie en een duidelijke route met gemarkeerde besluitvormingsmomenten. Van daaruit hebben we in teams gezamenlijke nieuwe structuren, werkwijzen, cultuurkenmerken en sturing ontwikkeld. Bijna wekelijks zaten we samen met alle groepen. Door onze betrokkenheid hebben we samen met de provincie de doelen bereikt. Het komt aan op “samen op trekken en onderhandelen”. Wekelijks ging de nieuwsbrief uit en er was een permanente uitwisseling via “social media”.
Kortom: versnellen door een intensieve en betrokken aanpak.

Share:

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023