Terug

20/03/2019

Zorgvuldige projectleiding voor succesvolle herindeling

Eemsdelta is de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2021 ontstaat na de herindeling van Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Lysias verzorgt de projectleiding van deze herindeling. Een proces waarin alles samenkomt: van het wetgevingsproces, tot het bouwen van de nieuwe organisatie en de ontwikkeling van medewerkers, leiderschap, samenwerking, organisatie en besturing.

Complexe maatschappelijke vraagstukken houden de huidige drie gemeenten dagelijks bezig. De nadelige gevolgen van de gaswinning tekenen de regio. De regio heeft een zwakke sociaaleconomische positie. Daarnaast zorgen de demografische veranderingen (jongeren die wegtrekken uit de regio en het aantal inwoners dat structureel daalt) voor grote uitdagingen. Eemsdelta is als nieuwe gemeente beter in staat zich krachtig te positioneren en deze vraagstukken op te pakken.

In de afgelopen periode voerde Lysias de verkenning uit naar de bestuurlijke toekomst van deze drie gemeenten. Lysias was penvoerder van de strategische agenda ‘De poort van Eems en Dollard’ (okt. 2017) en van het plan van aanpak voor de herindeling van deze gemeenten (juli 2018). In augustus 2018 is Lysias als projectleider van start gegaan met de verdere voorbereiding van de herindeling.

In het herindelingstraject komt alles samen. In het wettelijk spoor onderbouwen we in het herindelingsadvies de meerwaarde van deze herindeling. In het fusiespoor werken we zowel aan het bouwen van één nieuwe organisatie, als aan werkwijzen die ervoor zorgen dat de nieuwe gemeente is toegerust voor het adequaat aanpakken van de genoemde maatschappelijke vraagstukken. In het veranderspoor werken we aan de ontwikkeling van medewerkers, leiderschap, samenwerking, organisatie en besturing.

Typisch Lysias

Frank Burkels, Carla de Rie en Charlotte van Vught geven als team invulling aan de rol van projectleider. Dit team combineert de kennis en ervaring om deze herindeling in goede banen te leiden.

  • We zijn goed thuis in de inhoudelijke vraagstukken waarvoor de toekomstige gemeente Eemsdelta zich gesteld ziet.
  • Lysias is een vertrouwd gezicht binnen de drie gemeenten en breder in Groningen.
  • We beschikken over brede ervaring met toekomstbestendig organiseren; vanuit de toekomst gezamenlijk werken aan vernieuwing, passend bij de opgaven waarvoor de organisatie staat.
  • Een herindeling is een veelomvattend proces. We organiseren dat strak en zorgvuldig en managen voortdurend de verwachtingen.

Share:

Carla de Rie

Partner

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024