Terug naar overzicht

Jolanda Waaijer treedt toe als associé bij Lysias Advies

10-07-2020

Jolanda Waaijer is op 7 juli toegetreden als associé bij Lysias Advies. Eerder werkte zij als gemeentesecretaris in Hardenberg, algemeen directeur bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en was zij raadsgriffier. Magdeleen Sturm, directeur bij Lysias: “Met Jolanda hebben we een zeer ervaren adviseur op het gebied van samenwerking, organisatie- en teamontwikkeling in huis.”

Waaijer werkte tot 2019 bij verschillende gemeenten. “De publieke sector en bestuurlijke processen hebben mij altijd geïntrigeerd. Hoe blijven mensen optimaal samen werken in organisaties zoals bij lokale en provinciale overheden?” Zij stelt: “Wanneer je mensen in organisaties een bedding geeft waarin zij optimaal kunnen functioneren en hun kwaliteiten en kracht kunnen benutten, gaan organisaties daadwerkelijk beter functioneren en groeien. En,” vertelt zij, “ik zie het als mijn taak om daar waar het niet meer stroomt, te zorgen dat de stroom weer op gang komt.” Vraagstukken over organisatieveranderingen of teamoptimalisatie hebben haar aandacht. “Werken met mensen, daar loop ik warm voor. Zeker als het om ambtelijke en bestuurlijke samenwerkingen gaat.”

“Ik wil van betekenis zijn”

Eerder werkte Waaijer als gemeentesecretaris in Hardenberg en was zij algemeen directeur bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en raadsgriffier. Vorig jaar richtte zij haar eigen bedrijf Zinvol Zijn op. “Ik wil van betekenis zijn voor mensen en organisaties in hun ontwikkeling en leiderschap.” Daarnaast heeft Waaijer ook drie toezichthoudende functies: lid Raad van Toezicht bij zorgorganisatie ZorgAccent, vicevoorzitter RvC bij Woningstichting Sint Joseph en voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Onderwijscentrum Almelo. Bovendien is zij trainer en kerndocent bij de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur, een samenwerking van de Rijksuniversiteit Groningen en Thorbecke Academie-NHL Stenden.

Over haar toetreding als associé bij Lysias Advies is zij enthousiast: “Het zijn nuchtere, toegankelijke en betrouwbare experts die staan voor kwaliteit en ontwikkeling. Daar wil ik graag bij horen!”

‘Aan de voorkant’ adviseren

Magdeleen Sturm ziet haar graag excelleren in organisatie- en teamontwikkeling. ”Lysias adviseert veel over ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Het is best lastig om in zo’n samenwerkingsverband of nieuwe organisatie succes te boeken. Terwijl de verwachtingen wel vaak hooggespannen zijn. Met Jolanda hebben we een adviseur in huis die weet hoe je daar met mensen en teams stappen in kunt zetten, en die ervaring heeft met waar het kan schuren. Een adviseur die ook ‘aan de voorkant’ kan adviseren wat wel en niet gaat werken.”

Anderen bekeken ook