Lysias in beeld

Begeleiden van een unieke herindeling

Elke herindeling vraagt veel van de betrokken gemeenten, zeker als de grenzen...

Elke herindeling vraagt veel van de betrokken gemeenten, zeker als de grenzen van de provincies en de veiligheidsregio’s worden aangepast. Bovenop de reguliere activiteiten treedt dan immers de heringedeelde gemeente uit en in wettelijke samenwerkingsverbanden van GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Lysias onderhandelde namens de gemeente Vijfheerenlanden over de transitiekosten, met als resultaat lagere maatschappelijke kosten dan aanvankelijk geraamd.

Spoorzone Zwolle

Het station Zwolle maakt een grote ontwikkeling door. Met een verwachte groei...

Het station Zwolle maakt een grote ontwikkeling door. Met een verwachte groei naar 55.000 treinreizigers in 2020 wordt het Zwolse station een van de grootste in Nederland. De gemeente Zwolle, NS, ProRail en de provincie Overijssel grijpen deze ontwikkeling aan om het gebied rond het station te vernieuwen. Lysias heeft het programmamanagement uitgevoerd om te komen tot een gedragen plan en concrete investeringsbesluiten.

Energietransitie Drechtsteden

De Regio Drechtsteden is pilotregio in de nationale deal rond regionale energiestrategie...

De Regio Drechtsteden is pilotregio in de nationale deal rond regionale energiestrategie van drie ministeries (EZ, IenM en BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Voor het eerst gaat het over alle soorten energiegebruik en alle partijen die daarbij betrokken zijn. Doel is energieneutraliteit in 2050. Lysias helpt dit proces goed op gang te brengen en het een succes te maken.

Bureauvideo

Lysias Advies helpt met het verzilveren van kansen in deze transitietijd. We...

Lysias Advies helpt met het verzilveren van kansen in deze transitietijd.

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van kansen voor een duurzame economie, betere zorg, inclusieve arbeidsmarkt en een moderne overheid die aansluit bij de dynamiek in de samenleving. Dit vraagt denkkracht, het leggen van verbindingen en het vinden van oplossingen. Dankzij onze kennis van beleid, van organiseren en veranderen boeken wij resultaten en helpen wij opdrachtgevers de kansen van deze transitietijd te verzilveren.

Wij adviseren over toekomstbestendig organiseren en doelgericht samenwerken. We voeren externe evaluaties uit en ondersteunen onderzoeks- en adviescommissies. Ook scheppen we duidelijkheid in ingewikkelde vraagstukken over staatssteun. We zijn een veelzijdig team van bestuurskundigen tot economen en van organisatiekundigen tot antropologen en sociologen. In al onze diensten willen we het verschil maken voor de publieke zaak.