Terug naar overzicht

Lysias projectleider Investeringsfonds Omschakeling Landbouw

20-11-2020

Het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds hebben Lysias ingeschakeld om het Investeringsfonds omschakeling landbouw vorm te geven. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft € 175 miljoen uitgetrokken voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme en meer duurzame manier van produceren. Dit is een kerninstrument in het beleid van de minister, gericht op een toekomstvaste landbouw. Daar wordt al jaren over gesproken, en de urgentie neemt alleen maar toe. De financiering is vaak een probleem. Zie ook de Kamerbrief waarmee minister Schouten de Tweede Kamer informeert over de contouren van het omschakelfonds.

Het Omschakelingsprogramma bestaat uit subsidieregelingen voor het maken van omschakelingsplannen en voor het opzetten van demonstratiebedrijven, een borgstellingsregeling voor werkkapitaal, en een Investeringsfonds van € 70 miljoen. Lysias-associé Roelof Balk is de projectleider van de ambtelijke werkgroep en van het implementatieteam, waar ook associé Melvin Könings aan deelneemt. Roelof: “In dit project komt voor ons eigenlijk alles samen: het verbinden van landbouw en natuur, revolverend financieren, publiek geld koppelen aan private middelen, staatssteuntoetsen, en werken aan een duurzame ruimtelijke inrichting.”

Het idee achter het Investeringsfonds is met velen besproken, en was ook een aanbeveling van het Adviescollege Stikstofproblematiek, waarvoor Lysias de rol van secretaris vervulde. “Het Ministerie van LNV is niet over één nacht ijs gegaan” zegt Roelof. “Nu komt het er op aan om dit samen met de stakeholders op een toegankelijke, goed werkbare en effectieve manier neer te zetten. Zodat we de duurzaamheidstransitie van de landbouw financierbaar maken voor boeren en tuinders.”

 

Anderen bekeken ook