Terug naar overzicht

Lysias-rapport ‘Geld voor Waternatuur’ voor Ministerie van LNV

06-09-2022

Meer aandacht nodig voor beheer van waternatuur

De toenemende kosten voor natuurbeheer bij landwaterovergangen in onze Grote Wateren zijn nog onvoldoende in beeld, terwijl daar juist belangrijke natuurwaarden te realiseren zijn, ook in internationaal perspectief. De Waddenzee, het IJsselmeergebied, de Grote Rivieren en de Zuidwestelijke Delta bevatten topnatuur. Het Natuur- en Stikstof-fonds kan daarvoor effectief worden ingezet, en dat is nodig. Dat zijn op hoofdlijnen enkele van de conclusies uit het verkennende rapport ‘Geld voor Waternatuur’, dat Lysias schreef voor het LIFE IP programma Deltanatuur van het ministerie van LNV.

“We zijn op de goede weg, met integraal beleid, mooie projecten en een breed palet aan financierings­arrangementen, maar het overzicht daarover ontbreekt vaak nog. Met dit rapport geven wij inzicht voor nieuw beleid”, aldus projectleider Roelof Balk.

De Nederlandse Deltanatuur is uniek in Europa, het resultaat van eeuwenlange natuurlijke processen en menselijk ingrijpen. Behoud en versterking van de natuurwaarden vergt soms grootschalige maatregelen. Om negatieve gevolgen van menselijke activiteiten te voorkomen, of om natuurlijke processen zoals klimaatverandering te kunnen opvangen. Als natuurmaatregelen nodig zijn, wie is dan verantwoordelijk voor de financiering? Wat is daarover wettelijk vastgelegd, en in beleid? Hoe gaat dat in de praktijk, bijvoorbeeld bij de Marker Wadden, de Grensmaas, of Groot Saeftinghe? En wat is een slimme financieringsstrategie voor de toekomst? Lysias deed er onderzoek naar en kwam tot enkele opmerkelijke conclusies en aanbevelingen. Roelof Balk, Jan Jaap de Graeff, Yoram Poot en Jeroen Schutz lichtten de onderzoeksresultaten toe tijdens de slotconferentie LIFE IP Deltanatuur op 7 september 2022.

Meer lezen hierover?
Een samenvatting van het rapport kunt u hier downloaden.

Slim Financieren – Verkenning Geldstromen natuurbeleid Grote Wateren
Lysias Advies: “Meer aandacht nodig voor beheer van waternatuur”

 

 

Anderen bekeken ook