Terug

24/05/2023

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Goed bericht uit Den Haag voor de landbouwtransitie: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft vanaf medio 2023 officieel continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw en trekt daar € 140,8 mln voor uit.

Dat is heel goed nieuws voor de boeren die wél willen verduurzamen. Met dit bedrag kan het IDL zo’n € 450 mln private financiering bij banken en fondsen losmaken voor een brede verduurzaming van ongeveer 550 agrarische bedrijven. Het IDL financiert integrale verduurzaming langjarig en aflossingsvrij tegen 1% rente, voor duurzame boeren die zélf een plan ontwikkelen en steekhoudende duurzame maatregelen nemen voor hun bedrijfsvoering.

Lysias-collega’s Roelof Balk en Melvin Könings hebben dit revolverend fonds in 2021 opgezet voor het Nationaal Groenfonds en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Roelof heeft de succesvolle pilotfase tot medio 2023 begeleid als secretaris van de Beoordelingscommissie. De pilotfase heeft bewezen dat het werkt. Dat is nou wat wij verstaan onder Slim Financieren.

Share:

Roelof Balk

Associé Slim Financieren

Melvin Könings

Associé

meer recente nieuwsberichten

Amal Moaddine studeert af bij Lysias
Speelt leefomgeving een rol bij gezondheidsverschillen?
17/05/2024
Adviseur als drager van de democratische rechtsorde – really?!
Marcel Benard schreef dit artikel voor de OOA
15/05/2024
Leonie Veerman gestart bij Lysias
Adviesteam verder versterkt
15/04/2024
Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân
Impactonderzoek vanuit brede welvaart
28/03/2024