Terug

02/04/2023

Advies kinderopvangtoeslag: vertrouwen nog niet hersteld

De overheid werkt aan herstel van het onrecht dat is ontstaan bij de kinderopvangtoeslag, maar het is nog onvoldoende gelukt om dit te realiseren. Dat concludeert de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) in zijn eindadvies, dat deze week is aangeboden aan staatssecretaris de Vries. Lysias ondersteunde de BAK als secretariaat.

Aan deze conclusie verbindt de BAK een aantal adviezen voor het herstelproces en breder. Zo pleit de BAK ervoor dat de aandacht voor emotioneel herstel van ouders moet worden versterkt, waarschuwt de BAK voor juridisering en bepleit ze een blijvend ruimhartige opstelling. Bij de uitvoering van het herstelproces moeten de rijksoverheid en gemeenten meer als één overheid optreden, net zo lang als het voor gedupeerde ouders nodig is.

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag werd in 2020 door het kabinet voor drie jaar ingesteld om gevraagd en ongevraagd de staatssecretaris van Financiën te adviseren over het herstellen van de problemen in de kinderopvangtoeslag. Recent eindigde de instellingstermijn van de BAK en overhandigde de BAK haar eindadvies aan staatssecretaris De Vries.

Naast adviezen voor het herstelproces geeft de BAK ook adviezen die breder gelden. De BAK ziet namelijk dat de overheid wel lessen benoemt, maar nog weinig leert in de praktijk. De beeldvorming over incidenten maakt het lastig echt aandacht te besteden aan dilemma’s in de verbinding tussen beleid en uitvoering en in de afweging tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid.

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

Heleen Stigter

Adviseur

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023