Terug

25/04/2023

“Je kunt niet besturen via geautomatiseerde computersystemen”

Ahmed Marcouch vertelt in een interview van NRC over de Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde.

De commissie is ingesteld door het kabinet om te adviseren over de weerbaarheid van de democratische rechtsorde in Nederland. Dit gaat over thema’s als het afhaken van groepen, polarisatie en radicalisering en bedreigingen in de samenleving.

De commissie maakt zich zorgen om de gevoelens van wantrouwen en onbehagen in de samenleving, bedreigingen en (verbaal) geweld tegen elkaar en specifiek tegen mensen die een ambt in onze democratie vervullen. Daarbij kijkt de commissie nadrukkelijk ook naar het functioneren van de overheid: is de overheid responsief, rechtvaardig en daadkrachtig genoeg?

In het interview – naar aanleiding van de tussenrapportage van de commissie – beschrijft de voorzitter van de commissie, Ahmed Marcouch, hoe de commissie in de analyse naar de samenhang kijkt tussen het functioneren van de overheid en de zorgen over afhaken en polarisatie. Die breedte in de analyse is nodig, maar maakt het vinden van oplossingen niet eenvoudiger. Met een combinatie tussen experts uit de wetenschap en de praktijk hopen we tot relevante inzichten en aanbevelingen te komen.

‘Je kunt niet besturen via geautomatiseerde computersystemen’, zegt Ahmed Marcouch – NRC

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Yoram Poot

Adviseur

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023