Terug

15/05/2023

Nieuwe collega gestart

Begin april is Ilse Wesseling bij Lysias begonnen als adviseur. Ze brengt een brede interesse en ervaring mee met betrekking tot vraagstukken in het sociaal domein, de arbeidsmarkt en organisatiecultuur. Korien Jurgens, directeur en partner: ‘Steeds meer vraagstukken in het publieke domein gaan over organiseren en samenwerken. En dan niet alleen over het maken van heldere afspraken, maar ook over de ‘mens’-kant. Ilse versterkt ons team met waardevolle kennis van actuele onderwerpen’.

 

De mens centraal

Ilse heeft een achtergrond als historica en islamoloog en was eerder werkzaam bij PROOF Adviseurs. Ilse zet haar antropologische blik graag in tijdens opdrachten. Dit doet ze door met een open blik naar vraagstukken te kijken en de mens centraal te stellen. Ze wil een ander echt begrijpen, leren kennen en weten wat zijn/haar beweegredenen zijn. Hierdoor brengt ze mensen en groepen samen en creëert ze ruimte om de samenwerking of uitdaging tot een hoger plan te brengen.

 

De drive om maatschappelijke impact te maken

Naast haar werk als adviseur is Ilse ook lang werkzaam geweest in de thuiszorg. Opdrachten in het sociaal domein ziet ze dan ook als ik een mooie uitdaging. “Met mijn oud-cliënten in het achterhoofd geeft het mij voldoening om resultaten te leveren die aanzetten tot verandering. Mijn innerlijke drive om hierin écht iets te kunnen betekenen zie ik als een waardevolle bijdrage voor Lysias.”

 

Relationele governance

Een goede sfeer, vertrouwen en een constructieve groepsdynamiek zijn voor Ilse belangrijk, zowel in haar eigen werkomgeving als in de opdrachten die ze doet. Ilse heeft een interesse in vraagstukken die betrekking hebben op organisatie- en samenwerkingscultuur. Want “hoewel de relationele aspecten niet altijd zichtbaar zijn of besproken worden, kan dit juist de sleutel tot succes zijn”.

Share:

No data was found

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023