Terug

28/09/2022

Clientervaringen inzetten voor betere zorg en ondersteuning in de GGZ heeft meerwaarde

Een team van Lysias Advies en de UVA werkt aan de pilot regionale infrastructuur voor ggz cliëntvertegenwoordiging in opdracht van VWS. Het team sprak respondenten van belangenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders. De volgende uitspraak illustreert de bevindingen: ‘een persoonsgerichte benadering maakt het verschil voor betere geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning. Door ervaringen van mensen te betrekken sluit het aanbod beter aan op de leefwereld van cliënten.’ Het team vervolgt de pilot door mensen met ervaring te interviewen. Daarover volgt binnenkort meer.

Cliëntervaringen inzetten voor betere zorg en ondersteuning in de GGZ – ggz.nl

Share:

No data was found

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023