Terug

18/04/2023

Het is tijd dat we de publieke gezondheidszorg de aandacht geven die het verdient

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft in het rapport “Op onze gezondheid” opgeroepen tot meer investeringen in de publieke gezondheidszorg. Ik kan niet anders dan het volledig eens zijn met deze oproep, zoals ik eerder al betoogde nadat ik constateerde dat er op GGD’en bezuinigd werd.

De pandemie heeft ons eraan herinnerd hoe belangrijk het is om te investeren in de publieke gezondheidszorg. De publieke gezondheidszorg beschermt tegen ziekten en epidemieën. Het is duidelijk geworden dat een gebrek aan investeringen in de publieke gezondheidszorg tot onaanvaardbare risico’s voor de samenleving leidt.

De pandemie heeft ook de ongelijkheden in de gezondheidszorg blootgelegd. De RVS heeft terecht opgemerkt dat de publieke gezondheidszorg vooral ten goede moet komen aan kwetsbare groepen. Nog te vaak bepalen sociaaleconomische determinanten (wonen, werk, inkomen, onderwijs, leefomgeving) de kans op gezondheid.

Maar investeren in de publieke gezondheidszorg is niet alleen een morele plicht. Het is ook een slimme investering voor de toekomst van onze samenleving. Want zowel bij betaald als onbetaald werk is de werkdruk hoog – we kunnen iedereen gebruiken en elke zieke die we kunnen voorkomen is daarom ook sociaal-economisch een voordeel.

Natuurlijk moeten we ons ook afvragen hoe we deze investeringen kunnen financieren. Ik pleitte eerder voor een preventiefonds. Het is belangrijk om te beseffen dat besparingen op de publieke gezondheidszorg op lange termijn duurder kunnen zijn. Als we niet investeren in de publieke gezondheidszorg, lopen we het risico dat we in de toekomst nog veel meer geld moeten uitgeven aan de bestrijding van epidemieën en ziekten.

Het is tijd dat we onze prioriteiten verleggen en de publieke gezondheidszorg de aandacht geven die het verdient. De RVS heeft groot gelijk en het is de hoogste tijd dat onze regering serieus gaat investeren in de publieke gezondheidszorg. We moeten ervoor zorgen dat de gezondheid van onze samenleving op de eerste plaats komt.

Share:

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023