Terug

11/10/2022

Impactonderzoek onder de loep

Op 10 oktober 2022 verzorgden we op ons kantoor de Lysias Workshop Impactonderzoek. We keken naar verschillende methoden voor het onderzoeken van maatschappelijke impact. Onze lessen uit meer dan 20 jaar onderzoekservaring in het publieke domein en een blik op de actualiteit. Met sprekende voorbeelden uit de praktijk gaven Melvin Könings en Pieter van Eijsden antwoord op uiteenlopende vragen van de deelnemers.

Lysias Advies helpt overheden en maatschappelijke organisaties bij hun financieringsplannen. Samen met opdrachtgevers kijken we op een verbindende manier naar doelen, beoogde resultaten en prioritering. Daarbij constateren we een groeiende aandacht voor maatschappelijke impact, ook met het oog op brede welvaart. We hebben veel ervaring met impactonderzoek en het toepassen van uiteenlopende onderzoeksmethoden, zoals de Theory of Change en MKBA.

In het voorjaar van 2023 gaan we deze workshop opnieuw verzorgen, een datum gaan we nog prikken. We kunnen deze workshop ook in-company aanbieden. Voor vragen, bel of mail gerust met Melvin Könings, 06 4262 7976, melvinkoenings@lysiasadvies.nl.

Share:

No data was found

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023