Terug

13/07/2021

Lysias Advies: “Boer bepaalt zelf overstap op duurzame bedrijfsvoering”

 

Dankzij Investeringsfonds Duurzame Landbouw 9 miljoen euro voor transitie van landbouwsector  

AMERSFOORT – Boeren en tuinders met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen, kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat om een pilot gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met een fondsvermogen van 9 miljoen euro. Zo’n 35 agrarische bedrijven kunnen dit jaar een beroep doen op het IDL. Adviseurs Roelof Balk en Melvin Könings van Lysias Advies hebben de totstandkoming van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw begeleid. Voor het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds gaven zij het fonds zorgvuldig vorm “op een manier die ook qua staatssteun 100 procent geoorloofd is”.

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het Investeringsfonds biedt deze ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw voor elkaar te krijgen.

Het Nationaal Groenfonds zorgt dat het fonds gaat werken en doet zo ervaring op met deze nieuwe aanpak die inspeelt op duurzame initiatieven vanuit de sector zelf. “Wij financieren projecten die bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving in de breedste zin van het woord. Het IDL helpt ons de boeren en tuinders financieel nog eens extra te ondersteunen bij hun stappen naar verduurzaming”, zegt Jean Paul Schaaij, directeur van het Nationaal Groenfonds.

“Meer dan 80 procent van de boeren denkt na over verduurzaming, maar loopt dan tegen belemmeringen aan die tot nu toe niet werden opgelost” – Roelof Balk, adviseur bij Lysias Advies 

Dankzij Investeringsfonds Duurzame Landbouw 9 miljoen euro voor transitie van landbouwsector Lysias Advies Roelof Balk
Dankzij Investeringsfonds Duurzame Landbouw 9 miljoen euro voor transitie van landbouwsector

Omschakel-leningen tegen rente van 1 procent

Projectleider Roelof Balk is trots op het resultaat en heeft positieve verwachtingen over het vervolg: “De transitie van de landbouwsector is belangrijk en ligt zeer gevoelig. Pak je het verkeerd aan, dan staan de trekkers op het Malieveld; dat hebben we regelmatig gezien.” Het IDL ofwel ‘omschakelfonds’ stelt de boer zélf centraal, stelt Balk. “De boer bepaalt zelf op welke manier hij wil overstappen op duurzame bedrijfsvoering. Meer dan 80 procent van de boeren denkt na over verduurzaming, maar loopt dan tegen belemmeringen aan die tot nu toe niet werden opgelost. Straks staat het fonds de boer langjarig financieel terzijde, met omschakel-leningen tegen een lage rente van 1 procent en met lange aflossingsvrije periodes.” Balk en Könings hebben het fonds zorgvuldig vormgegeven voor het ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds, “op een manier die ook qua staatssteun 100 procent geoorloofd is”.

Stikstofreductie

Balk: “Alle banken werken mee, en de agrarisch adviseurs zijn nauw betrokken. Voor de provincies bereiden we een communicatietraject voor op werkvloerniveau, want in de regio moet het gebeuren. Zo heeft Lysias Advies voor deze opdracht al zijn kennis en ervaring gemobiliseerd; van expertise op duurzame landbouw, de stikstofaanpak, gebiedsprocessen, revolverende fondsen, staatssteun tot aan governance en publiek-private financiering.” Voor de adviseurs van Lysias Advies is het ‘een project dat ertoe doet’. “We verwachten veel aanvragen, zodat het volgend kabinet ook resultaten kan boeken als het gaat om stikstofreductie. Een mijlpaal, dit Investeringsfonds.”

Roelof Balk adviseert overheden bij slim financieren FOTO Lysias Advies Over Lysias Advies

Lysias Advies werkt al ruim 20 jaar in het publieke domein aan projecten die ertoe doen in onze maatschappij. Opdrachtgevers zijn het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen, GGD’en en andere organisaties die onze samenleving dienen. Onze missie is: werken aan een mooier, welvarender, duurzamer en gezonder Nederland, waarin iedereen kan meedoen.

Meer weten? Neem contact op met Roelof Balk

Share:

Roelof Balk

Associé Slim Financieren

meer recente nieuwsberichten

Casper Dam gestart bij Lysias
Uitbreiding adviesteam
04/04/2024
Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân
Impactonderzoek vanuit brede welvaart
28/03/2024
Lysias op bezoek in Fryslân
Bosberaad: kwaliteit openbaar bestuur en samenwerking
26/03/2024
Collega Melvin Könings te gast in podcast Studio Energie
Over staatssteun en (gebrek aan) industriepolitiek
27/02/2024