Terug

14/02/2022

Lysias Advies in het Financiële Dagblad

Dinsdag 15 februari is er een artikel verschenen in het Financiële Dagblad over de wildgroei van onderzoeken en rapporten, naar aanleiding van het symposium ‘Niet weer een onderzoek’ dat Lysias afgelopen vrijdag 11 februari organiseerde in Amersfoort, ter ere van het gelijknamige boek.

Journalist Rob de Lange van het FD schreef het artikel ‘Leg wildgroei van onderzoeken en rapporten aan banden’.

“Een nieuw onderzoek instellen om het vorige te ontkrachten of om tijd te rekken. Rapporten vol analyses zonder dat belanghebbenden er iets mee opschieten. Nederland is kampioen onderzoeksrapport en het is tijd voor revisie, was de conclusie tijdens het symposium ‘Niet weer een onderzoek’.”

In het kort

Veel onderzoeken mislukken omdat belanghebbenden te weinig erbij worden betrokken. Onder het mom ‘de onderste steen moet boven’ wordt onderzoek op onderzoek gestapeld. Vaak is alle informatie al voorhanden, maar durven beleidsmakers geen besluit te nemen.
‘Onderzoek gaat te veel over beleid en te weinig over de mensen die het aangaat. Ik ben ervan overtuigd dat als er onderzoek was gedaan in samenspraak met belanghebbenden we veel sneller hadden kunnen ingrijpen.’ Aan het woord is Jantine Kriens, voorzitter van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK), die onafhankelijk advies geeft over het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag.
Kriens sprak op een symposium georganiseerd door adviesbureau Lysias, dat sinds haar bestaan al honderden onderzoeken voor de overheid heeft verricht. De medewerkers schreven in coronatijd het boek Niet weer een onderzoek, waarin ze onder andere reflecteren op hun eigen functioneren.

Lees het complete artikel in het FD.

Meer weten over het onderzoeksboek: Niet weer een onderzoek | Lysias Advies

Share:

Yoram Poot

Adviseur

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023