Terug

07/02/2023

Lysias versterkt ‘opgavegericht realiseren’

Lysias geeft de inzet van tijdelijke project-, programma- en interimmanagers een impuls door de komst van Aldrik Dijkstra. Hij gaat zich bij Lysias richten op de uitbreiding van deze inzet. Aldrik was eerder actief in het lokale openbaar bestuur als raadsgriffier, raadslid, wethouder en manager.

Opgavegericht realiseren richt zich op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en lastige ontwikkelopgave zoals armoedeaanpak, energietransitie of herinrichting van het landelijk gebied. Sinds een aantal jaren levert Lysias naast onderzoeks- en adviesdiensten aan publieke organisaties ook professionals die zich richten op realisatie opdrachten. Aldrik Dijkstra gaat het netwerk met stevige professionals onderhouden en zal voor opdrachtgevers als contactpersoon optreden. Daarnaast is hij zelf beschikbaar om projecten uit te voeren in het sociaal- en veiligheidsdomein en binnen het lokale bestuur.

Directeur Korien Jurgens is blij met de komst van Aldrik: “Aldrik past bij Lysias Advies en Opgavegericht Realiseren omdat hij zelf iemand is die weet hoe je politieke en bestuurlijke resultaten kunt bereiken. Met Aldrik halen we zeer relevante ervaring in huis, hij heeft verschillende posities als wethouder vervuld en hij werd eerder ingezet als crisismanager voor de GGD”.

Aldrik is intussen gestart met zijn eerste opdracht, het realiseren van een nieuw meerjarenbeleidsplan bij Veiligheidsregio Flevoland | Gooi en Vechtstreek. Over zijn ambities zegt hij “ik heb mezelf ten doel gesteld om met mijn kennis en ervaring, de mensen in het hart van het openbaar bestuur, te ondersteunen. Vanuit Lysias verwacht ik daar goed vorm aan te kunnen geven”.

Share:

No data was found

meer recente nieuwsberichten

Ferdinand Strijthagen interim Directeur Publieke Gezondheid (DPG) GGD Drenthe
Lysias interim
15/09/2023
Lysias Sportdag
Een onmisbare traditie
13/09/2023
Lysias richt Raad van Gezond Verstand op
Uit de eigen bubbel
12/09/2023
Vier manieren waarop wij allemaal de online haat kunnen remmen
Opinieartikel in Trouw
27/07/2023