Terug

28/03/2024

Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân

Door onder meer vergrijzing, stijging van chronische (welvaarts)ziekten, personeelskrapte en minder beschikbare informele zorg, zal de druk op medische zorg in de toekomst toenemen, zeker in de regionale gebieden. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars buigen zich daarom over de vraag: hoe zorgen we voor toekomstbestendige zorg?

In Friesland mondde dit uit in een voorkeursscenario om van vier naar drie ziekenhuizen te gaan: een sluiting van het St. Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen, en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure.

Gemeenten staan bij dit besluit aan de zijlijn, terwijl de sluiting van de ziekenhuizen grote gevolgen heeft voor hun inwoners. De Gemeente Súdwest-Fryslân en Gemeente Heerenveen vroegen Lysias Advies in samenwerking met Planbureau Fryslân om in kaart te brengen welke impact de sluiting van de ziekenhuizen op de samenleving heeft.

Sharon Smit, Suzanne Rijsman, Ilse Wesseling en Rosaline Kalf onderzochten aan de hand van  de brede welvaart thema’s, met welke gevolgen rekening moet worden gehouden in het centraliseren van de ziekenhuiszorg in Friesland en hoe de sluiting van regionale ziekenhuizen een mogelijke verschraling van voorzieningen op kan leveren.

Het onderzoek plaatst het fusietraject waar de ziekenhuizen in zitten in een bredere maatschappelijke context. De impactanalyse roept op: Plaats de ziekenhuisfusie en de voorgenomen concentratie van ziekenhuizen in de context van de transformatie van zorg naar gezondheid.

De pers schreef er het volgende over:

Smeekbede Súdwest-Fryslân en Heerenveen: ‘Neem geen onomkeerbaar besluit over ziekenhuisfusie’ – Leeuwarder Courant (lc.nl)

Gemeentes roepen ziekenhuizen op: zet fusieplannen in de ijskast – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

 

Share:

Sharon Smit

Adviseur

Suzanne Rijsman

Adviseur

Ilse Wesseling

Adviseur

Rosaline Kalf

Adviseur

meer recente nieuwsberichten

Zeven inzichten uit het symposium gebiedsontwikkeling
16/07/2024
Luchtvaartmaatschappij Lufthansa onder vergrootglas van Brussel
Collega Melvin Könings bij BNR over staatssteun
08/07/2024
Een overheid die voor iedereen werkt
Derde Lysias Braderie
02/07/2024
Lysias international
Website in het Engels voor internationale relaties
25/06/2024